Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Diamond Bay Resort Nha Trang
  Hạng : 4
  Giá : 2.240.000 VNĐ
  Địa chỉ : Song Lo, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Nha Trang White Sand Doclet Resort
  Hạng :
  Giá : 2.060.000 VNĐ
  Địa chỉ : Ninh Hải - Ninh Hòa, Nha Trang
  Điện thoại : - Fax :
  Email :
 • Diamond Bay Resort Nha Trang
  Hạng : 5
  Giá : 2.240.000 VNĐ
  Địa chỉ : Song Lo, Phuoc Ha, Phuoc Dong, Nha Trang, Khanh Hoa
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Nha Trang Evason Ana Mandara Villas & Six Senses Resort
  Hạng : 5
  Giá : 5.517.000 VNĐ
  Địa chỉ : Trần Phú, TP. Nha Trang
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Six Senses Ninh Van Bay Resort
  Hạng : 5
  Giá : 14.283.000 VNĐ
  Địa chỉ : Ninh Van bay, Ninh Hoa, Khanh Hoa, Vietnam
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sunrise Beach Nha Trang resort
  Hạng : 5
  Giá : 2.510.000 VNĐ
  Địa chỉ : 12-14 Trần Phú, TP.Nha Trang
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Resort Nha Trang Merperle Hòn Tằm
  Hạng : 5
  Giá : 3.010.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Hòn Tằm, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Vinpearl Resort & Spa Nha Trang
  Hạng : 5
  Giá : 4.800.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Hòn Tre - Phía Nam cầu Đá, Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Vinpearl Luxury Nha Trang Resort
  Hạng : 5
  Giá : 8.900.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Hòn Tre - Nha Trang - Việt Nam
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Mia Resort Nha Trang
  Hạng : 5
  Giá : Lien he tan
  Địa chỉ : Bãi Dài, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Nha Trang
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Amiana Resort Nha Trang
  Hạng : 5
  Giá : Lien he tan
  Địa chỉ : Hòn Rùa, đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Nha Trang Vinpearl Bay Resort & villas
  Hạng : 5
  Giá : 5.100.000 VNĐ
  Địa chỉ : Hòn Tre, Nha Trang, Khánh Hòa
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com