Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Sapa Luxury Hotel
  Hạng : 2
  Giá : 510.000 VNĐ
  Địa chỉ : 036 Fansipang , Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Lakeview Hotel
  Hạng : 2
  Giá : 420.000 VNĐ
  Địa chỉ : 12 Ngu Chi Son,, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Cat Cat View Hote
  Hạng : 2
  Giá : 710.000 VNĐ
  Địa chỉ : 046 Fansipan, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Panorama Hotel
  Hạng : 1
  Giá : 610.000 VNĐ
  Địa chỉ : Số 10 Phố Hoàng Diệu, Trung tâm thị trấn Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Lodge Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 620.000 VNĐ
  Địa chỉ : 18A phố Mường Hoa, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa House Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 740.000 VNĐ
  Địa chỉ : 03 A Thác Bạc, thị trấn Sapa , Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Muong Thanh Sapa Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 1.000.000 VNĐ
  Địa chỉ : Thi Tran Sapa, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Bamboo Sapa Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 750.000 VNĐ
  Địa chỉ : 018 Đường Mường Hoa, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Boutique Sapa Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 470.000 VNĐ
  Địa chỉ : 41 Fansipan, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Elite Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 630.000 VNĐ
  Địa chỉ : Số 12, đường Hoàng Diệu, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Paradise View Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 860.000 VNĐ
  Địa chỉ : 18 Phạm Xuân Huân, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sapa Unique Hotel
  Hạng : 3
  Giá : 740.000 VNĐ
  Địa chỉ : 039, Fansipan, Trung tâm thành phố Sapa, Sapa, Việt Nam
  Điện thoại : 0934.583.675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com