Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Khách Sạn Hiệp Dũng Hạ Long
  Hạng : 2
  Giá : 320.000 VNĐ
  Địa chỉ : 92B Vườn Đào, Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Blue Sky Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 460.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Bạch Đằng Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 400.000 VNĐ
  Địa chỉ : 2 Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : (84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Asean Hải Ngọc Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 670.000 VNĐ
  Địa chỉ : Tổ 10, Khu 3, Phường Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Mithrin Hạ Long
  Hạng : 4
  Giá : 1.020.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Hùng Thắng, Cái Dăm, Phường Bãi Cháy
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Starcity Halong Bay
  Hạng : 4
  Giá : 1.102.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Atlantic Tuần Châu
  Hạng : 3
  Giá : 760.000 VNĐ
  Địa chỉ : Số 1 Khu du lịch Quốc tế Tuần Châu, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Heritage Hạ Long
  Hạng : 4
  Giá : 1.102.000 VNĐ
  Địa chỉ : 88 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Sài Gòn Hạ Long
  Hạng : 4
  Giá : 928.000 VNĐ
  Địa chỉ : 68 đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn New Star Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 870.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đông Hùng Thắng, Cái Dăm, Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • BMC Thang Long Hotel Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 696.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Vịnh Hạ Long
  Hạng : 3
  Giá : 638.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Hạ Long , Bãi Cháy, Hạ Long , Quảng Ninh
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : ( 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com