Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Flamingo Cát Bà Resort ( Catba Beach Resort )
  Hạng : 3
  Giá : 1.050.000 VNĐ
  Địa chỉ : Thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Cát Bà Island Resort & Spa
  Hạng : 4
  Giá : 1.400.000 VNĐ
  Địa chỉ : Cát Cò 1, đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long, Việt Nam
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Cát Bà Island Resort & Spa
  Hạng : 4
  Giá : 1.400.000 VNĐ
  Địa chỉ : Cát Cò 1, đảo Cát Bà, vịnh Hạ Long, Việt Nam
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Đồ Sơn Resort
  Hạng : 4
  Giá : 1.675.000 VNĐ
  Địa chỉ : Thị Xã Đồ Sơn
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sunrise Resort Cát Bà
  Hạng : 4
  Giá : 1.990.000 VNĐ
  Địa chỉ : Bãi Cát Cò 3, Đảo Cát Bà
  Điện thoại : - Fax :
  Email :
 • Hòn Dấu Resort Hải Phòng
  Hạng : 4
  Giá : 1.350.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khu 3 - Phường Vạn Hương - Quận Đồ Sơn - TP.Hải Phòng
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Resort Vinpearl Halong
  Hạng : 5
  Giá : 2.800.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Rều, Hạ Long
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Tuần Châu Island Resort Hạ Long
  Hạng : 5
  Giá : 1.985.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
  Điện thoại : - Fax :
  Email :
 • Vân Hải Xanh Resort Quan Lạn
  Hạng : 2
  Giá : Lien he tan
  Địa chỉ : Sơn Hào, Quan Lạn, Vân Đồn, Quảng Ninh
  Điện thoại : - Fax :
  Email :
 • Khách sạn Ann Quan Lạn
  Hạng : 2
  Giá : 600.000 VNĐ
  Địa chỉ : Quan Lạn – Vân Đồn – Quảng Ninh
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Vân Hải Đỏ Resort Quan Lạn
  Hạng : 3
  Giá : 950.000 VNĐ
  Địa chỉ : Sơn Hào , Quan Lạn , Quảng Ninh
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Resort Vinpearl Halong
  Hạng : 5
  Giá : 2.800.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đảo Rều, Hạ Long
  Điện thoại : 04.3516 2898 / 0903 219 628 - Fax : 04.3516 2898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com