Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Khách Sạn Mai Đào Huế
  Hạng : 2
  Giá : 260.000 VNĐ
  Địa chỉ : 21 Nguyễn Thái Học, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Đồng Lợi Huế
  Hạng : 2
  Giá : 260.000 VNĐ
  Địa chỉ : 19 Phạm Ngũ Lão, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Serene Palace Huế
  Hạng : 3
  Giá : 620.000 VNĐ
  Địa chỉ : 21 Ngõ 42 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Smile Huế
  Hạng : 3
  Giá : 400.000 VNĐ
  Địa chỉ : 175 Bà Triệu, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Tigon Hostel Huế
  Hạng : 2
  Giá : 120.000 VNĐ
  Địa chỉ : 9 Nguyễn Công Trứ, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Thiên Đường Huế
  Hạng : 2
  Giá : 280.000 VNĐ
  Địa chỉ : 47 Nguyến Thái Học, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Duy Tân 1
  Hạng : 3
  Giá : 550.000 VNĐ
  Địa chỉ : 12 Hùng Vương, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Park View Huế
  Hạng : 4
  Giá : 788.000 VNĐ
  Địa chỉ : 09 Ngô Quyền, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Century Riverside Huế
  Hạng : 4
  Giá : 760.000 VNĐ
  Địa chỉ : 49 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Green Huế
  Hạng : 3
  Giá : 650.000 VNĐ
  Địa chỉ : Số 2 Lê Lợi, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Jasmine Huế
  Hạng : 3
  Giá : 510.000 VNĐ
  Địa chỉ : 8-10 Chu Văn An, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn 2 You Huế
  Hạng : 2
  Giá : 160.000 VNĐ
  Địa chỉ : 59 Bến Nghé, Huế, Thừa Thiên Huế
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com