Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Khách sạn Anh Linh Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 250.000 VNĐ
  Địa chỉ : 38 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, Đồng Hới, Đồng Hới
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách sạn 8 - 3 Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 330.000 VNĐ
  Địa chỉ : 129 đường Lý thường kiệt, Đồng Hới, Đồng Hới
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách sạn Thiên Thanh Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 300.000 VNĐ
  Địa chỉ : Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Ocean View Homestay Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 400.000 VNĐ
  Địa chỉ : Trương Pháp, Quảng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Hà Nội Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 360.000 VNĐ
  Địa chỉ : 34 - 36 Phan Chu Trinh, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn 68 Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 350.000 VNĐ
  Địa chỉ : 68 Lê Lợi, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn MoonLight Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 300.000 VNĐ
  Địa chỉ : 200 Trương Pháp, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Phú Quý Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 400.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Trương Pháp, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Đường Sắt Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 350.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Trương Pháp, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Sunshine Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 250.000 VNĐ
  Địa chỉ : 301 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Cosevco Nhật Lệ Quảng Bình
  Hạng : 2
  Giá : 350.000 VNĐ
  Địa chỉ : 16 Quách Xuân Kỳ, Phường Đồng Mỹ, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Mường Thanh Luxury Nhật Lệ
  Hạng : 5
  Giá : 1.300.000 VNĐ
  Địa chỉ : 121, Trương Pháp, Phường Hải Thành, Đồng Hới , Quảng Bình
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com