Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
 • Cửa Lò Golf Resort
  Hạng : 4
  Giá : 500.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Hoàng Gia Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 320.000 VNĐ
  Địa chỉ : Đường ngang số 8 (Sau KS SG Kim Liên), Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Kim Ngân 2 Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 350.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khối 1, Phường Thu Thủy, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Nhật Minh Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 370.000 VNĐ
  Địa chỉ : Khối Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Mường Thanh Cửa Lò
  Hạng : 4
  Giá : 638.000 VNĐ
  Địa chỉ : 232 Đường Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn TOGI Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 500.000 VNĐ
  Địa chỉ : 188 Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Sài Gòn Kim Liên Resort Cửa Lò
  Hạng : 4
  Giá : 465.000 VNĐ
  Địa chỉ : 212 Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn 3D Cửa Lò
  Hạng : 3
  Giá : 400.000 VNĐ
  Địa chỉ : 264 Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Thái Bình Dương Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 370.000 VNĐ
  Địa chỉ : Số 226 Đường Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Bank Star 2 Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 352.000 VNĐ
  Địa chỉ : 190 Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com
 • Khách Sạn Hòn Ngư Cửa Lò
  Hạng : 2
  Giá : 280.000 VNĐ
  Địa chỉ : 228 Bình Minh, Cửa Lò , Nghệ An
  Điện thoại : 0934 583 675 - Fax : 84 - 4)3.5162.898
  Email : greenvietnamtravel@gmail.com