Điểm khởi hành
Điểm đến
Giá
Ngày đi
 
Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội
Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội
Ngày đăng: 19/11/2013 - Lượt xem: 1892
Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội,Các Khách Sạn Tại Hà Nội Giá rẻ,Khách Sạn Trung Tâm Hà Nội,Giá khách sạn 2 sao tại Hà Nội


Khách Sạn Phố Cổ Hà Nội1.Khách sạn Hà Nội Star
25 Hàng Mắm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.Khách sạn Symphony
1 Hàng Hòm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

3.Khách sạn Holiday Gold
24 Hàng Mành, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

4.Khách sạn Rising Dragon
61 Hàng Bè, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

5.Khách sạn Luxury
Số 2 Phủ Doãn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

6.Khách sạn Camel City
8/50 Đào Duy Từ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

7.Khách sạn Atlantic
30 Hàng Cót, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

8.Khách sạn Holiday Inn
32 Hàng Vải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

9.Khách sạn Spring
38 Ấu Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

10.Khách sạn Amazon
23 Bát Đàn, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

11.Khách sạn Blue Paradise
34 Hàng Tre, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.Khách sạn Sunrise
9A Hàng Mắm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.Khách sạn Travelmate
12 Chân Cầm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

14.Khách sạn Hà Nội Deluxe
28 Bát Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

15.Khách sạn Apt Ez Holiday
9A Tống Duy Tân, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

16.Khách sạn Camellia 4
44 Hàng Giầy, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

17.Khách sạn Violet Hotel
18 Cầu Gỗ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

18.Khách sạn Hà Nội Lucky 1
47 Ngõ Huyện, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

19.Khách sạn Hà Nội Lucky 2
11 Ngõ Huyện, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

20. Khách Sạn violet Hotel 2
37A Hàng Thùng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội